Skip to content

Акт про вилучення документів у нотаріуса

Скачать акт про вилучення документів у нотаріуса doc

Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, Держбуд України, Наказ від № Про нотаріат. 8 Закону України «Про нотаріат» довідки про вчинені нотаріальні дії та нотаріуса документів, документів зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізи. тимчасове зберігання документів про конторі, у приватного нотаріуса та їх підготовку для передавання до державного нотаріального архіву.

Перед передаванням справ до архіву працівники структурних підрозділів повинні перевірити правильність формування акт у них, а також оформлення документів, вміщених до цих справ (наявність підписів, віз, відміток про засвідчення копій тощо).

Мова нотаріального діловодства вилучення статтею 20 Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР».

до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. (пункт 1 глави 3 розділу V). Найменування установи.  вилучені для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду № _. (назва фонду). №. Справи включають до акта про вилучення їх до знищення, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до 1 січня року, в якому складено акт.

Наприклад, справи з трирічним строком зберігання, завершені у р., можуть включатися в акт, що буде складений не раніше 1 січня р., з п'ятирічним строком зберігання - не раніше 1 січня р. з урахуванням приміток, зазначених у відповідних переліках документів зі строками зберігання.  Перед передаванням справ до архіву працівники структурних підрозділів повинні перевірити правильність формування документів у них, а також оформлення документів, вміщених до цих справ (наявність підписів, віз, відміток про засвідчення копій тощо).

" Архів приватного нотаріуса складають документи, створювані приватним нотаріусом у зв’язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності та сформовані у справи (наряди) із зазначенням строків їх зберігання, за винятком документів поточного діловодства ". У пункті   У пункті слова "і вчиняють виконавчі написи, акти про морські протести та протести векселів" виключити.  Номенклатура контори, приватного нотаріуса після набрання чинності змін до цих Правил, підлягає погодженню з державним нотаріальним архівом один раз на п’ять років на початку діловодного року.  У разі долучення (вилучення) документів спадкова справа розшивається і після долучення.

Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном. Проставлення апостилю на документах та консульська легалізація документів для використаня на території іншої держави. Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, Держбуд України, Наказ від № Про нотаріат. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Правила ведення нотаріального діловодства. Правила професійної етики нотаріусів.

Загальні положення. Державні нотаріальні контори та державні нотаріальні архіви. експертизу цінності документів; формування документів у справи; оформлення справ  Акт про виділення до знищення документів складається в двох примірниках на всі справи в цілому. Назви однорідних справ, відібраних до знищення, уносяться в акт під загальним заголовком із зазначенням кількості справ, включених до кожної групи.  У разі відсутності нотаріального документа чи іншого документа державним чи приватним нотаріусом складається відповідна архівна довідка.

Питання необхідності складання такої довідки вирішується керівником державного нотаріального архіву.  У разі приєднання (вилучення) документів справа розшивається і після здійснення приєднання (вилучення) повторно прошивається. Згідно ч. 5 ст. 8 Закону України “Про нотаріат” довідки про вчиненні нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися.

Використання службових документів у засобах масової інформації допускається лише з дозволу завідуючого державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву або приватного нотаріуса. Мова нотаріального діловодства визначається статтею 20 Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР».  Вся кореспонденція, адресована державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву чи приватному но­ таріусу, приймається особою, відповідальною за діловодство, яка розкриває всі конверти, за винятком тих, що мають напис «осо­ бисто», та перевіряє наявність документів і додатків до них.

Акти про вилучення документів для знищення мають валову нумерацію, починаючи з 1. Зверніть увагу: справи включають в Акт, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до 1 січня року, в якому складено Акт.

Наприклад, справи з 3-річним строком зберігання, закінчені у році, можуть включатися в Акт, який буде складений не раніше 1 січня року з урахуванням приміток, указаних у відповідних переліках документів зі строками зберігання. Схвалені ЕК підприємства акти подають на розгляд ЕПК (ЕК) державної архівної установи, ЕК архівного відділу міськради, в зоні комплектування якого п.

txt, doc, PDF, doc