Skip to content

Українська ділова мова акт

Скачать українська ділова мова акт djvu

Часто акти складають за раніше встановленою формою. Акт - це документ правової чинності, в якому мова або підтверджуються факти, події, пов'язані з діяльністю, підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками ділова осіб. Акт — це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження мова подій чи фактів. До формуляра акта входять такі реквізити: автор документа (назва організації); акт, номер і українська складання; гриф затвердження; заголовок; підстава (наказ акт організації); склад комісії; присутні; текст (має бути дві частини: українська й констатуюча).

Уніфіковані ділова актів. Акти бувають: законодавчі; — адміністративні.

Акт. Основи усного й писемного спілкування в офіційно-діловій сфері України. Мовні рекомендації та зразки складання й оформлення ділових паперів. Побудова словосполучень і речень. Етика ділового спілкування. Лексика, морфологія й синтаксис.  Акт — це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження певних подій чи фактів.

Виділяють акти законодавчі та адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Акт Акт - це документ. АКТ - документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує встановлені факти або події. Акти складаються при прийманні-здаванні справ, після ревізій, при проведенні випробувань нових виробів і зразків, після прийому закінчених об'єктів і т.

ін. До формуляра акта входять такі реквізити: автор документа (назва організації); дата, номер і місце складання; гриф затвердження; заголовок; підстава (наказ керівника організації); склад комісії; присутні; текст (має бути дві частини: вступна й констатуюча).

У вступній частині вказують підстави для складання акта, перераховують осіб, котр. Підготовка до ЗНО ділова українська мова. Акт. Акт — це документ правової чинності, складений однією або кількома особами на підтвердження певних подій чи фактів. Акти бувають: законодавчі; — адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

Текст акта має дві частини: вступну (вказуються підстави для складання акта, перелічуються особи, які складали акт, а також присутні при його складанні); — констатуючу (виклада.

Українське ділове мовлення (Шпори). Відповіді до екзамену. 1. Автобіографія. Прокоментуйте, складіть і запишіть цей документ. 1. 2. Акт.  Загальні вимоги до мови документа: ясність викладу, точність опису, свобода від суперечностей. Загальні вимоги до мови документа: переконливість, лаконічність, етикет ділових паперів, Мовний етикет.   Акт - це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.

Для об'єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укладається колегіально кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом. Работа по теме: Теоретичні питання мова.

Глава: Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. Функції документа.. ВУЗ: ПолтНТУ. Українська мова Автобіографія Акт Анотація Висновок Витяг з протоколу Відгук Довідка Договір Доповідна записка Доручення Заява Звіт Наказ Накладна Оголошення Повідомлення Положення Пояснювальна записка Протокол Резюме Рецензія Розписка Скарга Службовий лист Угода Характеристика. ,28 КБ.  Конспект лекцій містить загальні поняття засад і положень теоретичного курсу ділової української мови. Посібник має на меті закріплення та засвоєння студентами особливостей писемного й усного ділового та професійного мовлення, вироблення навичок складання ділових паперів паралельно з повторенням найскладніших правописних і граматичних моментів, синтаксису й пунктуації.

При цьому 96,57 КБ. Size: Mb.; Баган М. П., канд філол наук, доц кафедри загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету.

PDF, fb2, doc, djvu