Skip to content

Як заповнити акт прийняття-передачі основних засобів

Скачать як заповнити акт прийняття-передачі основних засобів fb2

Акт прийняття-передачі основних засобів. Продажа основных средств / Продаж основних засобів. Акт затверджується керівником установи. ОЗ Акт на списання автотранспортних засобів. Амортизация основных средств / Амортизація основних засобів. - Акт прийому-передачі (внутрішнього акт основних засобів, форма ОЗ - Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини, форма ОЗ - Інвентарна картка з обліку основних заповнити, форма ОЗ  Після ліквідації основних засобів засобів складання актів на списання основних засобів основних примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного списку основних засобів.

Дооценка основных средств прийняття-передачі Дооцінка основних засобів.

- Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, форма ОЗ - Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини, форма ОЗ - Інвентарна картка з обліку основних засобів, форма ОЗ  Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного списку основних засобів. ОЗ Акт на списання автотранспортних засобів. Статус документу: Чинний.

Акт приймання-передачі основних засобів.  Застосування Акта приймання-передачі основних засобів Наказ Міністерства фінансів України від № Організація бухгалтерського обліку на підприємстві П.5 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

© elenapsycholog.ru Работа по теме: Metodichka_Finansovy_Oblik_1. Глава: Дані для заповнення Акту приймання-передачі основних засобів.

ВУЗ: КНУ. Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів. Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів.

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації). Акт списання групи основних засобів. Акт списання транспортних засобів. Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду. Форми і бланки Акт приймання-передачі основних засобів Читати на elenapsycholog.ru Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби.

Інвентарний (номенклатурний) номер. Кількість. На Студопедии вы можете прочитать про: Перелік документів з первинного обліку основних засобів. Подробнее. При прийманні основних засобів акт на підприємстві складають в одному примірнику, при передачі іншому підприємству - в двох (для обох підприємств), при передачі іншому підрозділу - також в двох (на підставі другого примірника акта працівник, що передає об'єкт основних засобів, робить відповідний запис у інвентарному списку ОЗ - 9).

Під час взяття основних засобів на облік використовується кореспонденція рахунків, яка наведена в таблиці Таблиця Кореспонденція рахунків під час взяття на облік основних засобів на підприємстві «Агробудмеханізація».  У разі надходження до підприємства основних засобів, які вже були в експлуатації, в акті прийняття-передачі зазначають суми зносу. 1. Акт приймання-передачі основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі основних засобів, крім безоплатної передачі основних засобів, які є об’єктами права державної та  основних засобів покупцю у разі їх відчуження.

2. Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, інвентарного (номенклатурного) номера, первісної (переоціненої) вартості, року випуску (побудови), номера паспорта, короткої характеристики об’єкта та інших відомостей. В акті, складеному на об’єкт основних засобів, що був в експлуатації, наводиться сума зносу. За відсутності даних у відповідних графах проставляється прочерк.

txt, fb2, PDF, PDF